Registrace


Odebírám střešní krytinu SATJAM a chci využít svůj bonus.Česká republikaUvedením výše specifikovaných údajů výslovně souhlasím s tím, aby společnost SATJAM, s. r. o., IČ: 64088324, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala mé výše uvedené osobní a citlivé údaje, a to manuálně a/nebo automatizovaně pomocí informačních technologií za účelem jejich využití v rámci svého předmětu podnikání, za účelem marketingu svých výrobků a služeb, a to na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby 10-ti let od konce roku, ve kterém byl souhlas udělen nebo do odvolání. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Beru na vědomí, že mám možnost požádat o informaci o zpracování osobních údajů a že mám možnost požadovat odstranění zpracování osobních údajů, které není v souladu s právními předpisy, a dále, že mohu kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a žádat opravu údajů. Uvedením údajů souhlasím s využitím svého elektronického kontaktu (zejména telefon a e-mail) pro potřeby šíření obchodních sdělení určených k přímé či nepřímé podpoře výrobků, služeb nebo image SATJAM, s. r. o. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám. Beru na vědomí, že pokud se budu domnívat, že společnost SATJAM s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat společnost SATJAM s.r.o. o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Souhlasím s pravidly a podmínkami účasti v programu CCS Bonus SATJAM se kterými jsem se seznámil předem a potvrzuji, že splňuji podmínky pro účast v programu.


* - povinné údaje